Tisk

Regulace – Temperování potrubí

Pro temperování a ochranu vodovodního ?i jiného potrubí p?ed mrazem jsou nejvhodn?jší termostaty devireg 330. Ochrana potrubí p?ed nízkými teplotami v zimním období je žádoucí v?tšinou u domovních ?i technologických rozvod?.